Központ

Munkatársak:

Ispánki Réka

intézményvezető helyettes, szakmai vezető, mediátor

Nagy Márta

esetmenedzser, mediátor

Molnár Tímea

esetmenedzser, mediátor

Biczók Szilvia

esetmenedzser, gyászcsoportvezető

Vinkovits Vera

esetmenedzser, családkonzulens, mediátor

Dr. Czupor Hajnalka

ügyvéd

Hiller Zsuzsanna

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, mediátor

Szombathelyi Réka 

tanácsadó szakpszichológus

Strobl Andrea

pszichológus

   

Révay Máté

pszichológus

Biczók Csermely Zsófia

utcai szociális munkás, mediátor

Darvas Péter

utcai szociális munkás, mediátor, kapcsolattartási ügyelet koordinátor

Rémiás Nikoletta

óvodai és iskolai szociális segítő, csoportvezető

Nagy Orsolya Katalin

óvodai és iskolai szociális segítő

Csapó-Brutóczki Anikó

óvodai és iskolai szociális segítő

Pereszlényi Viktor

óvodai és iskolai szociális segítő

Kabai-Gyaraki Annabell Szilvia

óvodai és iskolai szociális segítő

Tapoti Antal

óvodai és iskolai szociális segítő

Kasza-Komáromi Enikő 

óvodai és iskolai szociális segítő

Nádai Kinga 

szociális asszisztens

 

(A kapcsolattartási ügyelet, mediáció, készenléti szolgálat biztosításában intézményünk család és gyermekjóléti szolgálatának munkatársai is részt vesznek.)

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység:

Esetmenedzseri Csoport:

Az esetmenedzserek a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látják el. Időpont: előzetes egyeztetés alapján.

Tel: +36-23-454-080

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Egyéni és csoportos speciális szolgáltatások:

Az alábbi szolgáltatásaink kizárólag a lakóhely szerinti illetékes család és gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján vehetők igénybe. Kérjük, minden esetben keresse fel a szolgálat munkatársait, akik továbbítják központunk felé a felmerülő problémákat. Ezt követően munkatársaink telefonon fogják felvenni önnel a kapcsolatot.

Pszichológiai tanácsadás:

A járás lakosai számára Központunk térítésmentes gyermek és felnőtt pszichológiai tanácsadást biztosít.

Jogi tanácsadás:

A járás lakosai számára Központunk térítésmentes jogi tanácsadást biztosít.

Utcai, lakótelepi szociális munka:

Az utca szociális munkánk célja: a magatartásával a testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, kallódó, csellengő gyermekek és fiatalok speciális segítése. Számukra segítő programok szervezése, közvetítése, hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék.

A járási viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásaink tükrében az utcai szociális munka fókuszát - a Budakeszi központban kiépített, utcai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – a járás oktatási intézményeiben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább erősíteni, megjeleníteni.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pár és családterápia:

A családterápia olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ezáltal segítséget adhat a felek közötti együttműködés helyreállításában és egy boldogabb egyensúlyi állapot kialakításában.

A megelőzés sokkal jobb és hatékonyabb, mint a már kialakult, évek óta fennálló problémák és egy konfliktusoktól terhelt család kezelése. A családterápia kiváló módszer lehet a megelőzésben, a család egészséges egyensúlyának fenntartásában, erőforrásaik tudatosításában.

Koordinátor: Bencsik Zsolt (+36-23-451-279) 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

Kapcsolattartási ügyelet

Intézményünk kapcsolattartási ügyeletet biztosít, mely a gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó speciális szolgáltatás elvált, külön élő szülők gyermekei és nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek részére. Célja, hogy nyugodt, semleges, biztonságos, konfliktus mentes helyet teremtsen a gyermek érdekében a kapcsolattartás lebonyolítására. A zavartalan együttlétre az intézmény saját helyiségeiben kerül sor, illetve a helyszín biztosíthatja a gyermek biztonságos átadását-átvételét a szülők között.

A felügyelt kapcsolattartás elrendelését megelőzően a hatóság (bíróság, gyámhivatal) felveszi a kapcsolatot intézményünkkel, egyeztet a szakemberekkel az esetről, az intézmény szabad kapacitásáról és végül a szülők munkarendjéhez igazodóan meghozza döntését az időpontról.

A kapcsolattartási ügyelet hatósági előírás nélkül, a szülők/hozzátartozók megállapodása alapján is igénybe vehető. A kapcsolattartás részletei a kapcsolattartási ügyelet keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre.

A kapcsolattartási ügyelet alatt az esetleges késés és az alkalom meghiúsulása miatt az ügyeleti munkatársainkat az alábbi telefonszámokon tudják elérni: +36-23-451-279, +36-20-426-9046

A kapcsolattartást az alábbi időpontokban biztosítjuk: ​

pénteken       14:00-18:00 óra között

szombaton    09:00-13:00 óra között

A kapcsolattartási ügyelet során a felek kötelesek betartani a kapcsolattartási ügyelet házirendjét, melyet a hatóság és az intézmény kapcsolattartási ügyeletes koordinátora ismertet a gyermek szüleivel, vagy hozzátartozójával az első kapcsolattartást megelőzően, az úgynevezett „nulladik” találkozáskor. A felügyeletet az intézmény munkatársai látják el a hatóság rendelkezései alapján és minden alkalommal dokumentálják az eseményeket.

A házirend megszegése a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás felfüggesztését vonja maga után. Gyermeket és szakembert veszélyeztető magatartás tanúsításánál az intézmény jelzéssel él az illetékes hatóság felé.

További tájékoztatás kaphatnak, Darvas Péter kapcsolattartás ügyelet koordinátorától, hétköznap 9-16 óra között az alábbi telefonszámon: +36203478953

e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás:

A bevezetés alatt álló szolgáltatásunk során - a köznevelési intézmények igénye alapján - csoportos foglalkozásokat szervezünk iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének, megoldásának támogatására; prevenciós foglalkozásokat tartunk a kommunikációs kompetencia fejlesztésére, társas kapcsolataik építésének, továbbfejlődésének elősegítésére.

A közösségfejlesztési tevékenységünk során iskolai szünetekben közösségi programokat szervezünk (kirándulás, tábor), szakmai kerekasztal beszélgetések, szakmaközi egyeztetések szervezéséhez csatlakozunk, felkérésre rendkívüli szülői értekezleteken veszünk részt. Közösségi iskolai és települési rendezvények szervezéséhez csatlakozunk, kézműves foglalkozásokat, szabadidős foglalkozásokat tartunk.

A köznevelési intézményeikben személyes jelenléttel ügyeleti időt tartunk, hogy egyéni segítést nyújtsunk a gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, valamint segítséget nyújtunk a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekvédelmi tevékenységek koordinálásában.

 

Rémiás Nikoletta

Budakeszi, Wudisuli - Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Budakeszi, Széchenyi István Általános Iskola

Budakeszi, Nagy Sándor József Gimnázium

Biatorbágy, Biatorbágyi Általános Iskola

Herceghalom, Herceghalmi Általános Iskola és Könyvtár

Tök, Kisgöncöl Waldorf Iskola

 

 Nagy Orsolya Katalin

Budaörs, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

Budaörs, Kesjár Csaba Általános Iskola,

Budaörs, Szent Benedek Iskola Budaörsi Tagintézmény, 

 

Csapó-Brutóczki Anikó

Nagykovácsi, Nagykovácsi Általános Iskola

Nagykovácsi, Kispatak Óvoda

Nagykovácsi, Szőlőszem Bölcsőde és Óvoda

Nagykovácsi, Waldorf Óvoda

Zsámbék, Keresztelő Szent János Iskolaközpont,

 

 Pereszlényi Viktor

Budajenő, Budajenői Általános Iskola

Budajenő, Budajenői Óvoda

Telki, Pipacsvirág Általános Iskola

Telki, Zöldmanó Óvoda

 

Kabai-Gyaraki Annabell

Budaörs, Budaörsi 1. számú Általános Iskola,

Budaörs, Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola, 

 

Kasza-Komáromi Enikő

Páty, Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola,

Páty, Waldorf Általános Iskola, 

Páty, Waldorf Óvoda,

Páty, Pátyolgató Óvoda,

 

Tapoti Antal

Perbál, Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola, 

Perbál, Perbáli Mézáskalács Óvoda,

 

 Óvodai és Iskolai Szociális Segítők Központi telefonszáma: +36-20-347-9249

Koordinátor: Rémiás Nikoletta csoportvezető (+36-20-378-4109)

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szociális diagnózis felvétele:

A jogszabályban meghatározottak mentén család-és gyermekjóléti központunk a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat.

Készenléti Szolgálat:

A készenléti szolgálat feladata a járás területén felmerülő krízishelyzetben történő azonnali telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége. Segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. A szám normál díjas tarifával hívható, nem ingyenes.

A készenléti ügyelet 0-24 óráig hívható telefonszáma:

+36-20-243-0323