Gondozási Központ

Munkatársak:
 

Maus Anna

 szakmai vezető

Bakai Gyöngyi Ágnes

 klubvezető, gondozó

Vértesi Melinda

 klubvezető, gondozó

Zengl József

 szociális segítő 

Simon Ildikó

 gondozó - házi segítségnyújtás (Budakeszi)

Bernát Mária

 gondozó - házi segítségnyújtás (Budakeszi)

Rostási Sándor

 gondozó - házi segítségnyújtás (Budakeszi)

Bányik Judit Jolán

 gondozó - házi segítségnyújtás (Tök)

Hati Zsuzsanna

 gondozó - házi segítségnyújtás (Nagykovácsi)

Futó-Deli Mária

Kiss Alexandra

 

 gondozó - házi segítségnyújtás (Nagykovácsi)

gondozó - házi segítségnyújtás (Budajenő)

 

Füzékné Szabó

Zsuzsanna

 gondozó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nagy Ágnes

 gondozó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Márkus János

 gondozó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Királyné Molnár Emese

 gondozó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nagykovácsi)

Sebő Gabriella

 gondozó - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nagykovácsi)

Karatkáné Zsigár Éva

technikai munkatárs

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Nappali ellátás – Idős Klub

A klub lehetőséget biztosít az idősebb generációnak:

 • a tartalmas és kulturált szabadidő-eltöltésre: zenés-táncos rendezvények, természetjáró kirándulások, múzeum- és színházlátogatások szervezése; kézműves- és egyéb művészeti foglalkozások, tematikus csoportok működtetése (irodalmi kör, örömtánc, olajfestés, receptcsere, kreatív alkotó kör stb.);
 • a társas kapcsolatok ápolására, a közösségi élet fenntartására;
 • az egészséges életvitel fenntartására: csoportos torna, szűrővizsgálatok szervezése, életmód-tanácsadás, mentális segítségnyújtás;
 • az élethosszig tartó tanulásra, fejlődésre: számítógép- és internet-használatot elősegítő tanfolyamok
 • napi egyszeri meleg étel elfogyasztására (térítési díj ellenében);
 • a klub berendezéseinek, eszközeinek térítésmentes használatára;
 • egyéb szolgáltatások igénybevételére, pl.: hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtás.

A nappali ellátás (klub) térítésmentes.

Étkeztetés

Azon szociálisan rászorult személyek részére szolgálatunk kétfogásos meleg étkeztetést biztosít, akik önmaguk illetve ellátottjaik számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi legalább egyszeri meleg étkezést.

Különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

A szolgáltatás biztosítása egyéni kérelemre indul, melyet térítési díj ellenében lehet igénybe venni. Lehetőség van helyben fogyasztásra, vagy házhoz szállításra.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében az ellátás a segítséget igénylő lakó-környezetében történik, egyénre szabott bánásmóddal. Teljes diszkréció mellett biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást (alapvető gondozási feladatok elvégzését, bevásárlást, ügyintézést, lakókörnyezet higiéniás megtartását stb.).

Kollégáink magas színvonalon, nagy tapasztalattal látják el segítő munkájukat évek óta a településeken.

A szolgáltatás biztosítása egyéni kérelemre indul, melyet gondozási szükséglet felmérés követ az igénylő háziorvosának, valamint az intézmény vezetőjének közreműködésével. A felmérés eredménye alapján kerül megállapításra a gondozási szükséglet. A szolgáltatás térítési díjköteles. (kivéve a mentális támogatás).

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló személyek részére biztosítunk a nap 24 órájában szakszerű segítségnyújtást! A szolgáltatást azoknak ajánljuk, akik saját otthonukban szeretnének élni, kórházi kezelésre nem szorulnak, de egészségi állapotuk miatt időnként gyors segítségre van szükségük.

Szakképzett szakemberünk a segítségre szoruló személynél, Szolgálatunk által felszerelt készülék révén egy gombnyomás után, 30 percen belül házhoz érkezik, és személyes ellátást (ápolást), vagy szükséges segítséget nyújt, intéz.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorultak esetén térítésmentes.